arsenov disulfid


arsenov disulfid
• arsenic disulphide

Hrvatski-Engleski rječnik. 2013.

Look at other dictionaries:

  • arsenov — arsénov prid. DEFINICIJA koji pripada arsenu SINTAGMA arsenov disulfid As2S2, crvena staklasta masa koja dolazi u prirodi kao mineral realgar; može se proizvesti i sintetski; služi za skidanje dlaka u kožarstvu ili u pirotehnici za dobivanje… …   Hrvatski jezični portal